14/08/2015

Pułapki employer brandingu.

Obszar employer brandingu (kształtowania wizerunku firm jako pracodawców) jest kluczowy z punktu widzenia firm. Każdej organizacji zależy bowiem, aby przyciągnąć do siebie najlepszych kandydatów i sprawić, by praca w niej kojarzyła się z jak najwyższą wartością także dla pracowników. Jeśli standardowe korzyści związane z wykonywaną pracą (jak struktura organizacji, system wynagrodzeń, premiowania itp.) uda się uzupełnić takimi dodatkowymi elementami jak poczucie prestiżu, wyjątkowości, afirmacji lub realizacji misji, wypełni to cele, jakie dbające o reputację firmy zwyczajowo stawiają przed zespołami employer brandingu.