12/03/2016

Uglyland – Wonderland, czyli 2 strony lustra

Istnieje pewna ustanowiona harmonia rzeczy, to znaczy rzeczy wydają się piękne jako takie, kiedy są zorganizowane jako rzeczy piękne.