19/04/2016

Marketing Facts & Figures

Dzisiejszy tekst ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, wynika z chęci, aby kalendarzowy dla wielu z nas czas wakacji wypełnić punktową treścią, która może stanowić inspirację do „marketingowych” przemyśleń podczas tygodni wypoczynku. Po drugie, kompozycja poniższej piramidy została ułożona w sposób łączący z sobą różne przestrzenie i obszary naszej działalności. Ma to na celu znajdowanie – na różnych jej poziomach - elementów wspólnych i łącznych, wskazujących na różnorodność i wielopłaszczyznowość marketingowego świata. Dla czytelności przekazu ułożyliśmy wartości w porządku od największej do najmniejszej.