20/10/2016

Marketing metamorfoz

In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora, di coeptis (nam vos mutastis et illas)
adspirate meis primaque ab origine mundi
ad mea perpetuum deducite tempora carmen.
Co wspólnego ma żyjący niemal 2000 lat temu rzymski poeta ze współczesnym marketingiem? Otóż niniejszy tekst chcemy poświęcić marketingowym metamorfozom. Czyli istotnym przekształceniom form i struktur w przestrzeni i czasie.