20/07/2017

Videoblogi – „DOsy” i „DON’Tsy”

Dzisiejszy odcinek naszego bloga chciałem poświęcić videoblogom. To kolejna interaktywna forma marketingowa (ściślej content marketingu i w szerszym kontekście bardzo skutecznie performująca w obszarze e-marketingu i e-PR), której popularność rośnie geometrycznie w nowoczesnej komunikacji globalnej. Jak zapewne pamiętacie, każdy content, który opiera się na atrakcyjnej wizualizacji, przyciąga uwagę grupy odbiorców o wiele skuteczniej. Wizualizacja, która jest dynamiczna i interaktywna, działa z efektywnością dodatkową
13/06/2017

Marketingowa bariera dźwięku – cz. 2

W dzisiejszym odcinku bloga chciałem przedstawić Wam drugą część zestawienia reklam, które z wielu względów uważamy za inspirujące i wzorcowe w reprezentowanych przez nie kategoriach działań marketingowych. Jak zauważycie, opierają się one na pomysłach, wykraczających poza „poziome linie” kreacji. Poziomymi liniami nazwiemy wszystkie rutynowe działania, stanowiące mniej więcej 80% aktywności działań marketingu. Tymczasem przy planowaniu działań marketingowych warto każdorazowo co najmniej spróbować rozpoznać dany projekt pod kątem przełamania takiej „bariery dźwięku”. Zaproponować rozwiązanie, które wstrząśnie i zmiesza rynek. Jak zauważycie na poniższych przykładach, nie jest to niemożliwe i w największej części przykładów o powodzeniu śmiałych akcji decydują wdrożone z konsekwencją przełomowe idee. Zapraszam do lektury.
18/05/2017

Marketingowa bariera dźwięku – cz. 1

Co bariera dźwięku ma wspólnego z marketingiem? W dzisiejszym tekście chcę potraktować to zjawisko jako alegorię. Alegorię przekraczania granicy, która jest standardem lub zwyczajową praktyką. Zaprezentuję Wam serię reklam, które tworzą nowe trendy w marketingu, przełamując bariery i konwencje. W marketingu zdolność do takiego podejścia jest jednym z największych atutów kreacji. Szczególnie dotyczy to marek na rynek wchodzących i marek repozycjonowanych. Natomiast pamiętajcie: akcje i działania reklamowe muszą stanowić pochodną marketingu. Istnieją przypadki dobrego marketingu i złych (nieprawidłowych) reklam. Są także przypadki złego marketingu i dobrych reklam (o wiele rzadsze). Najmniej optymalne są sytuacje zarówno złego marketingu, jak i złych reklam. Aby jednak przejść na „dobrą stronę” kreacji, zachęcamy do zapoznania się z reklamami, o których możemy powiedzieć, że „przekroczyły barierę dźwięku”.
16/04/2017

Marketing zintegrowany – w praktyce

Jak przypuszczam, niektórzy spośród Was interesują się historią. Wśród amatorów tej dziedziny wiedzy z pewnością znane jest nazwisko Bogusława Wołoszańskiego. W tej grupie przypuszczalnie wszyscy pamiętają prowadzony przez tego wybitnego dziennikarza cykliczny program pt. „Sensacje XX wieku”. Jeśli znacie ten cykl reportaży historycznych, zapewne pamiętacie historię stoczonej 1 września 1939 r. bitwy pod Mokrą.